Biển Bãi Dài là bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Liên kết - Hợp tác

Bạn muốn làm sổ Hồng, đổi sổ Hồng, cập nhật sổ Hồng, sang tên, dịch vụ làm sổ hồng sẽ
– Tiến hành soạn hồ sơ pháp lý cho khách hàng;
– Đại diện lên Văn phòng đăng ký nhà đất để nộp 
Hồ sơ  cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Văn phòng đăng ký nhà đất, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;