Biển Bãi Dài là bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

CEO MAI NGUYÊN - Người Khánh Hòa số 52

"LÀM GÌ CŨNG PHẢI ĐAM MÊ"
CEO Mai Nguyên - người trải qua nhiều thăng trầm trong kinh doanh, đến ngày hôm nay xem như là một thành công trong sự nghiệp.


Previous Post
Next Post

post written by: